Cử tri kiến nghị nhiều về vấn đề đường, điện

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh gồm: Kỳ họp bất thường tháng 4/2020; Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp chuyên đề tháng 9/2020; thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, cử tri đã có nhiều kiến nghị về các vấn đề đời sống dân sinh. Trọng tâm các kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM; tình trạng rác thải gây ô nhiễm khu dân cư; cơ sở hạ tầng văn hóa, trường học, đường giao thông hư hỏng xuống cấp, chưa được đầu tư. Một số khu vực bị sạt lở đất vẫn chưa được khắc phục. Đặc biệt, một số thôn, bon gần khu trung tâm xã người dân vẫn chưa được sử dụng lưới điện quốc gia.

UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch HĐND Y' Quang B'krông trả lời cử tri

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện chính quyền xã, huyện đã trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đại biểu Y’Quang B’Krông UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề cử tri phản ánh, đại biểu Y’Quang B’Krông đề nghị UBND xã Quảng Khê, UBND huyện Đắk Glong sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm cho cử tri. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh, huyện tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri bằng văn bản.

                                      T/h: Trịnh Nga- Tô Hiệu