Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc kéo dài tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri
 

Cụ thể, cử tri thôn Đắk Trung phản ánh hiện nay trên địa bàn thôn, nguồn điện quá tải không bảo đảm sinh hoạt, sản xuất, nhất là vào mùa khô như hiện nay. Niều hộ dân trên địa bàn xã vẫn chưa nhận được hỗ trợ thiệt hại hạn hán năm 2015-2016. Con em đồng bào DTTS ra trường chưa có việc làm. Đất hành lang đường bộ quy hoạch chồng chéo trên đất của người dân, gây khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Công trình thủy lợi tại thôn Đắk Thanh-Đắk Trung chưa phát huy hiệu quả, ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp và đi lại của người dân. Cử tri cũng kiến nghị, nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm Nông nghiệp Đức Lập giao khoán trồng cà phê cho dân nhưng hiện nay Công ty đã giải thể nên các hộ dân nhận khoán mong muốn được tiếp tục cấp đất để ổn định sản xuất...

Minh Trí, Văn Vân