Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND đã thông báo với cử tri về nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III và trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6. Tại buổi tiếp xúc, đã có 28 ý kiến của cử tri, phản ánh những vấn đề bất cập, nổi cộm ở địa phương, chủ yếu liên quan đến việc: chậm cấp sổ đỏ cho người dân; tình trạng lấn, chiếm đất rừng trên địa bàn vẫn tiếp diễn; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp khi thời gian gần đây xuất hiện nhiều băng nhóm xã hội đen đến chặt phá cây trồng có giá trị và lấn chiếm đất của người dân tại tiểu khu 1658, thôn Quảng Tiến… 

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long 

 

Đại diện chính quyền, cơ quan chức năng đã giải thích và trả lời một số thắc mắc, kiến nghị của cử tri liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền như công tác cấp sổ đỏ, tranh chấp đất đai, tình hình an ninh trật tự… Đối với những vấn đề chưa được trả lời tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết. 

 

Tin, ảnh: Hoàng Duyên - Văn Vân