Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Đông đảo cử tri tham gia buổi tiếp xúc 
 

Phản ánh với đại biểu HĐND, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc như: việc chậm giải tỏa ảnh hưởng đến đi lại người dân; hệ thống điện chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất; nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã xuống cấp; một số cán bộ cơ sở chưa sâu sát, thiếu trách nhiệm dẫn đến nhiều chương trình triển khai chậm, chưa hiệu qủa; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, chế độ chính sách cho thương, bệnh binh chưa được giải quyết thỏa đáng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân…

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về chế độ chính sách 
 

Trả lời phản ánh của cử tri về việc giải quyết chế độ chính sách cho thương, bệnh binh, Phòng LĐ-TB&XH huyện Cư Jut đề nghị người dân tổng hợp hồ sơ liên quan cũng như hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Phòng xem xét, tham mưu giải quyết. Đối với vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, chợ nông thôn do nguồn vốn cấp trên phân bổ chậm trong khi ngân sách địa phương hạn chế nên chưa thể xây dựng đầu tư đồng bộ. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu HĐND sẽ tổng hợp và đề nghị các cấp, các ngành giải quyết, trả lời cho cử tri trong các đợt tiếp xúc tiếp theo.

                                      Tin, ảnh: Trịnh Nga- K’Muôi