Đại biểu HĐND đã thông báo với cử tri về nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III và trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 6.

Tại buổi tiếp xúc đã có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề như: Đường giao thông nông thôn ở một số xã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân; phụ cấp cho cán bộ cơ sở còn thấp trong khi kiêm nhiệm nhiều việc, trách nhiệm lại cao; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu của người dân gặp nhiều khó khăn; nhiều hộ dân trên địa bàn xã Trúc Sơn vẫn chưa có nước sạch để sử dụng; người dân chưa có điện an toàn để sử dụng; các chính sách hỗ trợ gia đình nghèo, chính sách, làm nhà ở còn vướng mắc, khó khăn…

Đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri về nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III 
 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, PCT UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tuyên truyền đến người dân những văn bản, chủ trương mới của tỉnh để người dân hiểu, thực hiện theo đúng đường lối, chính sách. Hiện nay khó khăn chung của toàn tỉnh là kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản còn ít nên đối với những đoạn đường, vị trí hư hỏng nặng trên địa bàn huyện, PCT UBND đề nghị chính quyền địa phương cân đối, bố trí nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ đi lại của người dân…

PCT UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu tại buổi TXCT
 

Đối với những vấn đề chưa được trả lời tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến các sở, ban, ngành liên quan, giải quyết cho cử tri. 

Hoàng Duyên – Tô Hiệu