Ông Trần Đình Ninh- Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7

 

Đại diện tổ đại biểu HĐND, ông Trần Đình Ninh- Chủ tịch UBND thị xã thông báo tới cử tri Quảng Thành thành kết quả Kỳ họp thứ 7. Trong đó nhấn mạnh đến những thành quả kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh của tỉnh đã đạt được trong năm 2018, kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND bầu và các chỉ tiêu phát triển của tỉnh trong năm mới 2019. Người đứng đầu thị xã Gia Nghĩa cũng thông tin đến cử tri các mục tiêu quan trọng của địa phương trong năm nay như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0% thay vì 69 hộ như năm 2018, hoàn thành xây dựng nông thông mới trên toàn địa bàn thị xã, song hành 2 mục tiêu công nhận xã nông thôn mới Quảng Thành và trở thành phường Quảng Thành.

Cử tri xã Quảng Thành kiến nghị nâng cấp hệ thống giao thông liên thôn trên địa bàn

 

Bày tỏ vui mừng trước thành quả phát triển của tỉnh, cử tri xã Quảng Thành cũng đề xuất một số kiến nghị liên quan đến công tác quy hoạch sử dụng đất, xây dựng hạ tầng giao thông, cầu cống, điện thắp sáng, công tác quản lý đất công và chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở khi thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

 

Tin, ảnh: H'Loan