Thảo luận vào Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đại biểu Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Đắk Nông nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội năm 2021. Dưới sự tác động của dịch Covid 19, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương phải quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ. Việc thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, đời sống của Nhân dân cơ bản được đảm bảo. Thực tế tại tỉnh Đắk Nông cho thấy sự lãnh đạo đúng và trúng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và mạnh mẽ các biện pháp để vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khống chế dịch bệnh.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tham dự thảo luận tổ

 

Trên cơ sở nhận định tình hình thực tế những tác động của đại dịch, đại biểu Ngô Thanh Danh đề nghị Chính phủ tiếp tục có các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép. Trong đó, Trung ương cần tập trung nguồn lực, đưa ra gói kích thích kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng đầu tư phát triển kinh tế phù hợp với từng ngành, từng tỉnh, địa phương. Trung ương cân đối, điều tiết nguồn lực phù hợp, không để vùng miền nào để lại phía sau, cũng như không dàn đều mà phải có trọng tâm, trọng điểm. Kế hoạch xây dựng phải tính đến khả năng, nguồn lực phục hồi nền kinh tế, tránh thất thoát, lãng phí. Trung ương tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, bảo đảm an sinh xã hội thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ. Trong quá trình thực hiện phải chủ động, quyết liệt và có kiểm tra, giám sát, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm hiệu quả nguồn lực trong phục hồi, phát triển nền kinh tế.


Đại biểu Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại bểu Quốc hội tỉnh phát biểu thảo luận

Để thúc đẩy tăng trưởng, đại biểu Dương Khắc Mai – TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cùng với thực hiện các giải pháp an sinh xã hội, thực hiện các biện pháp phòng dịch, thúc đẩy tiến độ tiêm vắc xin thì Chính phủ tiếp tục có các giải pháp đảm bảo kinh tế vĩ mô, giải pháp kiềm chế lạm pháp, thúc đẩy xuất khẩu. Đại biểu Trần Thị Thu Hằng đề nghị các gói hỗ trợ dịch Covid 19 cần phải rà soát, đánh giá hiệu quả, mức độ tiếp cận, thụ hưởng của người dân, tránh các trường hợp trục lợi.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng