Quang cảnh Đại hội
 

Báo cáo tại Đại hội khẳng định, 05 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 17/28 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại và dịch vụ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 5.474 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,11%, đạt 384,9% nghị quyết. 05 năm qua, toàn huyện xây dựng được 11 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 15 trường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

UVTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Trung Ký phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Trung Ký nhấn mạnh, 05 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện Đắk Song đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Hà Trung Ký đề nghị Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra, đưa Đắk Song sớm thoát khỏi huyện chậm phát triển và xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song khóa V
 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí; các đồng chí Đoàn Văn Sự, Nguyễn Văn Phò được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa V.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội
 

Mục tiêu của Đảng bộ huyện Đắk Song trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tập trung phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Đắk Song đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Sự, Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Song khóa V chỉ đạo, ngay sau Đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện; đồng thời tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống.

 

T/h: Ngô Lan-Xuân Hạnh