Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng 230 đại biểu đại diện cho 2.514 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố Gia Nghĩa đạt so với kế hoạch đề ra. Trong 32 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra có 26 chỉ tiêu vượt và đạt. Trong đó, 20 chỉ tiêu vượt, chiếm 62,5%; 06 chỉ tiêu đạt, chiếm 18,75%; 06 chỉ tiêu chưa đạt, chiếm 18,75%. Thương mại dịch vụ hiện nay chiếm trên 50%; công nghiệp - xây dựng đạt trên 37%; nông nghiệp, lâm nghiệp giảm xuống còn gần 13%. Tổng thu ngân sách của thành phố đến năm 2020 ước đạt 1.031 tỷ đồng, vượt 16% so với chỉ tiêu.

Thành phố hiện không còn hộ nghèo. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Quốc phòng an ninh được đảm bảo. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng bộ thành phố đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Cụ thể Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, đã phát triển được 410 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Hiện Đảng bộ có 35 tổ chức đảng với 2.521 đảng viên; các tổ chức cơ sở đảng luôn phát huy vai trò hạt nhân chính ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng nhìn nhận nguyên nhân 6 chỉ tiêu nghị quyết chưa đạt để rút kinh nghiệm, tìm hướng khắc phục.

Các chỉ tiêu chưa đạt gồm: tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ đường phố có cây xanh; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và 3 chỉ tiêu về xây dựng đảng. Đây đều là những chỉ tiêu khó, nhưng nếu với quyết tâm chính trị lớn, Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa sẽ thực hiện được trong thời gian tới.

Quang cảnh Đại hội
 
Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 đưa đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và xây dựng theo hướng thông minh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II”.

Trong phần thảo luận, Đại hội xác định với việc Gia Nghĩa hiện nay đã được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh Đắk Nông sẽ tạo nhiều động lực cho giai đoạn 2020-2025. Thành phố có nhiều điều kiện hơn để phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh, để phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đại hội thống nhất đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để phát triển trong 5 năm tới gồm chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Tập trung phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn; Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa XII gồm 40 đồng chí (khuyết 1 đồng chí)

Đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn đội ngũ Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Ban Chấp hành Thành ủy khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí; bầu 2 Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gồm 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đức Nguyên tái cử chức danh Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh khóa XII ra mắt Đại hội
 

Kết quả Đại hội là niềm vui, nguồn cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân thành phố Gia Nghĩa vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện mục tiêu đưa Gia Nghĩa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng