Dự Phiên trù bị có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Trước khi bước vào phiên trù bị, các đại biểu tham dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông viếng Nghĩa trang liệt sỹ trước giờ khai mạc phiên trù bị
 
 Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
 
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh tóm tắt một số nội dung của Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn yêu cầu đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm, góp phần vào sự thành công của Đại hội
 

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đã trình bày tóm tắt một số nội dung Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH Trung ương, khóa XI về quy chế bầu cử trong Đảng. Tại phiên trù bị đã thông qua nội quy, quy chế, chương trình Đại hội chính thức; Hướng dẫn nghi thức Đại hội, tham luận, thảo luận; tiến hành thảo luận tại hội trường góp ý văn kiện Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh trình bày tóm tắt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung trình bày tóm tắt Quy chế bầu cử trong Đảng
 

Phát biểu kết luận phiên trù bị, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc nội quy và quy chế làm việc của đại hội đã được biểu quyết thông qua. Với tinh thần trách nhiệm cao, trên nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết thống nhất, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất một số nội dung Đại hội
 
Đoàn Chủ tịch biểu quyết một số nội dung tại Đại hội

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng