5 năm qua, Hội Đông y tỉnh đã kế thừa, phát triển nền đông y, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Công tác tư vấn, phản biện và nghiệm thu một số đề tài nghiên cứu khoa học được chú trọng.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 6/8 huyện của tỉnh đã có Khoa y học cổ truyền, 65/71 trạm y tế xã có cán bộ phụ trách về y học cổ truyền, 71/71 xã được đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh về y học cổ truyền.

Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ (2018-2023), Hội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm về số lượng, nhân lực có y đức, giỏi về chuyên môn; tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền; thực hiện có hiệu quả điều trị đông, tây y kết hợp, góp phần hiện đại hóa nền đông y, dược của tỉnh. 

Phấn đấu, mỗi huyện, thị xã phát triển được 1 hội đông y cấp xã; Hội Đông y tỉnh có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, ứng dụng giải pháp hiệu quả trong công tác khám và điều trị.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, nhiệm kỳ tới Hội Đông y tỉnh chú trọng hơn công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho cán bộ, hội viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 9 Điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông trong hoạt động khám, chữa bệnh. 

Các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, quyết định của Trung ương, của tỉnh về phát triển nền đông y. Chú trọng bảo tồn, phát huy, nghiên cứu về cây thuốc, bài thuốc, kinh nghiệm điều trị có hiệu quả để tránh nguy cơ thất truyền, tuyệt chủng nguồn gen dược liệu hiện có tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh yêu cầu, cán bộ, hội viên Hội Đông y tỉnh chú trọng nâng cao y đức và nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa III, nhiệm kỳ (2018-2023) gồm 13 ủy viên, ông Trương Văn Minh tái cử Chủ tịch Hội Đông y tỉnh khóa III.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa III, nhiệm kỳ (2018-2023)

Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Đông y Việt Nam và Hội Đông y tỉnh đã  khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Tin, ảnh: Minh Trí, Tô Hiệu