Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển"
 

Tham dự có 207 đại biểu chính thức. Trong phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 -2024. Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa IV; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cũng trong phiên Đại hội thứ nhất đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

Biểu quyết hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Điều hành Đại hội
 

Với chủ đề "Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Đổi mới – Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/7/2019. Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Nông.

 Đại biểu đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh 
 
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
 

Bảo Ngọc – Văn Thắng