Nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

 

Tới dự phiên khai mạc còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ.

Các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã dự phiên khai mạc Đại hội.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tham dự đại hội có 18 đại biểu, do Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh làm trưởng đoàn.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: chinhphu.vn

 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc diễn văn khai mạc, trong đó nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển,” Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. Ảnh: TTXVN
 

Sau phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh Đại hội XIII là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng; đồng thời nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội mà đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, trên cơ sở kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn, phấn đấu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: chinhphu.vn
 

Đại hội Đảng XIII sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước), xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ công hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, đất nước, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển trong thời kỳ mới…

Thông tin về Đại hội sẽ được phóng viên Đài PTTH Đắk Nông có mặt tại Hà Nội tiếp tục cập nhật...

T/h: Lê Đại