Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng báo chí Đắk Nông luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chủ động, kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý báo chí. Qua đó, các cơ quan báo chí kịp thời đề xuất các kiến nghị với lãnh đạo tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh và định hướng tuyên truyền kịp thời.

Quang cảnh Đại hội

 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Trong 5 năm qua, báo chí Đắk Nông đã phản ánh chân thực đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Nhà báo tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu xây dựng và tổ chức Giải báo chí tỉnh Đắk Nông. Thực hiện việc xuất bản Tập san Người làm báo; kết nạp được 25 hội viên mới. Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện công tác xã hội, từ thiện; tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao.

Tổng biên tập Báo Đắk Nông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông khóa II Nguyễn Hồng Hải bỏ phiếu bầu BCH khóa III
 
Giám đốc Đài PT - TH tỉnh Hồ Văn Miền bỏ phiếu bầu BCH khóa III
 

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành khẳng định, báo chí Đắk Nông đã làm tròn vai trò của mình, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hoạt động báo chí còn phản ánh trung thực, sinh động ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bức xúc của xã hội. Báo chí đã lan tỏa cái đẹp, ngăn chặn cái xấu, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời kỳ mới. Hội đã quy tụ, tập hợp được lực lượng báo chí trong và ngoài tỉnh, đoàn kết giới báo chí góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành yêu cầu Hội nhà báo tỉnh cần tập trung thực hiện tốt vai trò của một tổ cức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, trở thành mái nhà chung, tập hợp đội ngũ báo chí. Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ của Hội cần chú ý đến xu hướng phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số, quan tâm hơn nữa quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên. Mỗi người làm báo, hội viên Hội Nhà báp Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tinh thần chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Trong phiên trù bị, Đại hội đã bầu BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ III gồm 8 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), bầu Ban Kiểm tra và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. BCH khóa III đã họp phiên thứ nhất thứ nhất bầu Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch. Tại phiên chính thức, BCH Hội Nhà báo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

BCH khóa III, Ban Kiểm tra và Đoàn Đại biểu dự ĐH cấp trên ra mắt
 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông xác định phương hướng “xây dựng tổ chức hội và cán bộ, hội viên vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức, vững vàng trong nghề nghiệp, xứng tầm với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo, góp phần cùng với địa phương đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng