5 năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng vũ trang  tỉnh đã phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Ghi nhận thành tích đó, 5 năm qua, lực lượng vũ trang  tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.  

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Quang cảnh Đại hội 
Tặng quà mẹ VNAH, Anh hùng lao động
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh  - Lê Diễn ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đề nghị ực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tạo chuyển biến sâu sắc để cán bộ, chiến sĩ thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua cần quan tâm theo dõi sát để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiến tiến. Cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng các tiềm lực quốc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Toàn lực lượng triển khai kịp thời nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh cần phát huy bản chất “anh Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp chặt chẽ với các các lượng lượng làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được
 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải giữ gìn đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức chiến đấu và truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh phát huy những thành tích đạt được
 

 Nhân dịp này Đại hội đã trao tặng Bằng khen của Quân khu 5 cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 12 tập thể, 28 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng
 
Tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua quyết thắng

Bảo Ngọc – Xuân Hạnh