Cán bộ viên chức Đài PT - TH Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung 

 

Số tiền quyên góp sẽ được đài PT-TH Đắk Nông chuyển đến UBMTTQ VN tỉnh Đắk Nông để trao đến đồng bào các tỉnh đang bị lũ lụt. Đây là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, kịp thời ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Đài PTTH Đắk Nông còn tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng cùng hướng về đồng bào miền Trung. 

T/h: Lê Đại