Tham dự kỳ thi có 95 thí sinh và sẽ tuyển chọn 35 chỉ tiêu biên chế trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Đắk Glong, trong đó viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 29 chỉ tiêu; viên chức các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện là 6 chỉ tiêu. Các thí sinh tham gia 2 vòng thi. Vòng 1 thi trắc nghiệm trên giấy với nội dung thi gồm kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Nếu thi sinh trúng tuyển vòng 1 sẽ tiếp tục thi vòng 2 với hình thức phỏng vấn nghiệp vụ chuyên ngành. Thí sinh trúng tuyển là người có số điểm cao theo thứ tự từ trên xuống.

Lại Tuyến – K’Huệ

Đài TT-TH Đắk Glong