Hơn 31.680 ha đất lâm nghiệp tại huyện Đắk Glong đã bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp
 

Trong những năm qua, tình hình người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Glongdiễn ra hết sức phức tạp. Thống kê mới nhất có 31.685 ha đất lâm nghiệp đã bị các cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân là do tăng dân số cơ học, tình trạng dân di cư tự do đến địa bàn sinh sống đã tạo áp lực rất lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hầu hết diện tích đất lâm nghiệp trước đây là do các công ty lâm nghiệp Nhà nước, các lâm trường quản lý, bảo vệ đã bị người dân phá rừng, lấn, chiếm đất rừng nhưng không được xử lý trước khi giao về cho địa phương quản lý. Ngoài ra, rất nhiều hợp đồng giao khoán, liên doanh liên kết trước đây khi thu hồi đất giao cho địa phương quản lý chưa được thanh lý hợp đồng, nhiều hộ dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép nhưng địa phương chưa xử lý./.

                                                                 T/h: Lê Đại