Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa của UBND TP. Buôn Ma Thuột
 

Cụ thể, Chỉ số Par Index năm 2017 của Đắk Lắk đạt 75,37 điểm, tăng 1,95 điểm so với năm 2016 (Lâm Đồng: 48 điểm, Gia Lai: 50 điểm, Đắk Nông: 56 điểm, Kon Tum: 58 điểm).

Mặc dù Chỉ số Par Index của tỉnh tăng 1,95 điểm, nhưng lại giảm 17 bậc về thứ hạng so với năm 2016 do nhiều nội dung đánh giá bị mất điểm. Trong đó, nội dung hiện đại hóa hành chính có số điểm mất cao nhất (mất 7,14/16 điểm). Kế đến là các nội dung như xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (mất 4,88/16 điểm); công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (mất 4,5/10 điểm); cải cách tổ chức bộ máy hành chính (mất 2,77/11 điểm); cải cách tài chính công (mất 1,96/7 điểm); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh (mất 1,84/10 điểm); đánh giá tác động của cải cách hành chính (mất 1,54/15,5 điểm); cải cách hành chính (mất 0101/14,5 điểm).

 
Báo Đắk Lắk điện tử