Trong đó có 4.255 thí sinh đang học tại các trường THPT, 1.040 thí sinh học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Những cơ sở giáo dục có tỷ lệ học sinh đăng ký chỉ để xét tốt nghiệp cao như: THPT Ea Súp 149/359 thí sinh, THPT Nguyễn Tất Thành 56/372 thí sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên M’Đrắk 60/60 thí sinh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Krông Năng 101/128 thí sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cư M’gar 105/153 thí sinh...

Cũng như nhiều địa phương trong cả nước, gần đây số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT của tỉnh Đắk Lắk có xu hướng tăng. Nguyên nhân là do một bộ phận học sinh chỉ có nhu cầu học nghề, một số học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xác định đi làm công nhân tại các khu công nghiệp nên chỉ cần tốt nghiệp THPT….

 

Báo Đắk Lắk điện tử