Trong đó, chủ yếu cây lúa nước bị hạn nặng (821 ha, mất trắng 95 ha) thuộc các xã Cư Bông 581 ha; Cư Yang 165 ha (mất trắng 95 ha); Cư Prông 75 ha.

 áº£nh

Hồ chứa Ea Thu (xã Cư Bông) đã gần hết nước

 

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện đã có nhiều suối bị cạn kiệt và 2 con sông (Krông Năng, Krông Pắc) lượng nước chỉ đạt 30% so cùng kỳ nhiều năm; có 12/55 hồ chứa nước đạt trên 50% dung tích hồ, trong số hồ chứa còn lại hầu hết dưới mức 50% và có 6 hồ đã cạn nước (hồ Lồ Ô, hồ Ea Thu, hồ Buôn Trưng (xã Cư Bông), hồ Ea Ngao, hồ Ea Kua (xã Cư Yang) và hồ Ea Ô thuộc xã Ea Đar).

Hiện các địa phương đang huy động mọi nguồn lực, tận dụng các nguồn nước hiện có và dùng các phương tiện chống hạn như: máy bơm nước, bơm điện, khoan giếng…

 

Báo Đắk Lắk điện tử