Nhằm thúc đẩy phong trào sản xuất và tiêu thụ cà phê đặc sản theo hướng bền vững, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Đại hội thành lập Chi hội Cà phê đặc sản nhiệm kỳ 2019 - 2024.  

Ra mắt ban chấp hành Chi hội Cà phê đặc sản nhiệm kỳ I (Ảnh Báo Đắk Lắk)Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Cà phê đặc sản nhiệm kỳ I (Ảnh Báo Đắk Lắk)


Chi hội Cà phê đặc sản là tổ chức được thành lập theo hình thức tự nguyện, trực thuộc Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Bước đầu, Chi hội có 68 hội viên, trong đó có 41 hội viên chính thức và 27 hội viên liên kết đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Đại hội đã bầu ra 9 hội viên đại diện cho các địa phương tham gia Ban Chấp hành Chi hội Cà phê đặc sản nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Trần Đình Trọng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Công Bằng Ea Tu, được tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng.

Tại đại hội, các đại biểu đã góp ý về quy chế hoạt động của Chi hội, định hướng hoạt động trong tương lai; hình thức kết nối truyền thông, quảng bá về cà phê đặc sản; ban hành hệ thống các tiêu chuẩn, quy trình đánh giá chất lượng cà phê đặc sản; hệ thống nhận diện cà phê đặc sản và các quy định sử dụng...

 

Báo Doanh nghiệp Việt Nam