Hơn 2h chiều ngày 20/3/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã vẫn đóng cửa, người dân ngồi đợi 

 

Chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 22/3/2019 của Đài PT và TH tỉnh Đắk Nông có phóng sự: “Cần xử lý nghiêm cán  bộ, công chức xã Đắk Gằn vi phạm Chỉ thị 17” phản ánh  lúc 14h ngày 20/3/2019 các phòng làm việc của lãnh đạo chủ chốt UBND xã Đắk Gằn vẫn đóng cửa trong khi nhiều người dân chờ đợi để giải quyết các thủ tục hành chính… Ngay sau phản ánh này, UBND huyện Đắk Mil đã chỉ đạo Phòng Nội vụ xác minh, làm rõ vai trò trách nhiệm của những cán bộ, công chức  vi phạm Chỉ thị 17 của UBND tỉnh; đồng thời tổ chức xử lý, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức vi phạm ngay sau khi có báo cáo của Phòng Nội vụ huyện.

Hầu hết các phòng làm việc đều khóa cửa mặc dù đã hơn 14h 

 

Theo công văn số 479/UBND-NV ngày 10/4/2019, UBND huyện Đắk Mil chỉ đạo nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm đối với cán bộ công chức xã Đắk Gằn đã vi pham Chỉ thị 17 của UBND tỉnh về chấn chỉnh lê lối làm việc và thực thi công vụ; quy định về giờ giấc làm việc, gồm: ông Lại Văn Tiên, Phó chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Văn Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Nguyễn Thị Thu Cúc, công chức Tài chính - Kế toán và bà Trần Thị Văn, công chức Tài chính-Kế toán.

UBND huyện Đắk Mil yêu cầu các cá nhân có tên nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện đúng giờ giấc làm việc hành chính. Đối với cán bộ, công chức vi phạm việc chấp hành giờ giấc làm việc đề nghị UBND xã Đắk Gằn đưa vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm và không bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2019.

Phan Đông – Xuân Hạnh