Hồ Đăk Loou tại xã Đăk Lao, huyện Đắk Mil đã cạn nước
 
Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện Đăk Mil, đơn vị hiện đang quản lý 43 công trình thủy lợi, phục vụ tưới cho gần 6.200 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm này đã có 4 công trình thủy lợi do công ty quản lý đã hết nước gồm: Công trình thủy lợi hồ Đăk Ken, hồ Đăk Loou của xã Đăk Lao và Công trình hồ Đội 3,  hồ Y Ren của xã Đức Mạnh. Trong đó, chỉ có 1 công trình Hồ Đăk Ken có phương án chống hạn là bơm nước từ hồ Tây vào, còn lại 3 công trình không có phương án chống hạn do không có nguồn nước bổ sung.

 

T/h: Lê Cung