UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản yêu cầu 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải trả hơn 28 tỉ đồng tiền nợ thuế trong 90 ngày, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép.  

Trong vòng 90 ngày nếu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên vẫn tiếp tục dây dưa, không chịu trả nợ thuế, tỉnh sẽ thu hồi giấy phép…Ngoài nợ thuế, nhiều doanh nghiệp tại Đắk Nông còn nợ bảo hiểm xã hội người lao động. Theo đó, tính đến tháng 4-2018, Chi nhánh Tây Nguyên Công ty TNHH MTV 508 nợ 4,5 tỉ đồng bảo hiểm xã hội, thời gian nợ 92 tháng; Công ty TNHH MTV Nam Nung, huyện Krông Nô nợ gần 20 tỉ đồng, thời gian nợ 66 tháng; Công ty Cổ phần Đông Bắc, huyện Krông Nô nợ trên 2 tỉ đồng, thời gian nợ 67 tháng...Nguyên nhân dẫn đến việc nợ bảo hiểm xã hội kéo dài là do việc kinh doanh của các Công ty gặp khó khăn dẫn đến thua lỗ nên không có khả năng thanh toán thuế và bảo hiểm xã hội.

                                                                             Trịnh Nga