Công trình thủy lợi đập dâng Thanh Sơn, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, Đăk Nông đã không còn khả năng cung cấp nước tưới
 

Dự báo, tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới sẽ làm ảnh hưởng đến khoảng 2.345 ha cây trồng các loại. Trong đó, có 1.501 ha có biện pháp chống hạn;  843 ha có nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng do không có nguồn nước bổ sung. Hiện nay, để chủ động đối phó với hạn hán, giảm thiệt hại thấp nhất do hạn hạn gây ra, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đăk Nông đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn như: Nạo vét kênh mương, điều tiết nguồn nước hợp lý, tuyên truyền người dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm…

 

T/h: Lê Cung