Trong năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt hơn 1.700 tỷ đồng; đạt 116% dự toán Trung ương giao; đạt 107% dự toán tỉnh giao và bằng 124% so với năm 2015. Có 7/13 khoản thu hoàn thành vượt mức dự toán là khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất nhà nước, thuế đất, khai thác khoáng sản, phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường. Theo ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Điện lực Đắk Nông, Cục Thuế luôn tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế hưởng thụ những chính sách pháp luật về thuế; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt các Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Nghị quyết 36a của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; thường xuyên giải đáp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thông qua nhiều hình thức. 

Hội nghị Tuyên dương người nộp thuế năm 2016
 

Tại huyện Đắk R’lấp, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đánh giá là thành công nhất trong việc triển khai chương trình cải cách hành chính thuế trong năm 2016 đó là hoàn thiện áp dụng chương trình kê khai thuế qua mạng tới các doanh nghiệp. Tính đến nay, toàn huyện đã có 100% số doanh nghiệp đang hoạt động tham gia chương trình này, số giờ tuân thủ về thuế giảm đáng kể. Triển khai thuế giá trị gia tăng từ tháng sang quý. Qua đó giảm số lần kê khai thuế giá trị gia tăng từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm. Ông Hoàng Văn Lam, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đắk R’lấp, đơn vị thường xuyên rà soát các thủ tục, quy trình nghiệp vụ thuế, đảm bảo được công khai minh bạch, giảm chi phí cho các doanh nghiệp và cho cơ quan thuế. Đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của người nộp thuế. Mục đích là nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật; chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, cải tiến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, hỗ trợ cho doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí trong kê khai nộp thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế.

Ông Bùi Hữu Nghi - Cục trưởng Cục thuế trao giấy khen của Tổng Cục thuế cho 2 đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016
 

Trong năm 2017, dự toán thu, phí Trung ương giao 1.299 tỷ đồng, tỉnh giao 1.321 tỷ đồng. Đến nay, lũy kế 8 tháng đạt hơn 987 tỷ đồng, đạt 76,0% dự toán Trung ương giao, đạt 74,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Theo ông Bùi Hữu Nghị - Cục trưởng Cục Thuế Đắk Nông, kết quả thu ngân sách đạt được những kết quả khả quan thể hiện sự cố gắng lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân, sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp chính quyền, của tập thể công chức ngành thuế trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật thuế. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm thực hiện thành công tiến trình cải cách hành chính, ngành thuế tỉnh Đắk Nông đã và đang hướng tới mục tiêu “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính và Đổi mới”, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cùng với ngành thuế cả nước đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, một số thủ tục hành chính thuế đạt mức độ 4.

                                                                                                                                            Bài, ảnh: Bảo Ngọc - Duy Công