Tại thời điểm kiểm tra, bà Đặng Thị Hồng Đào xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty TNHH GREEN AGRITECH có địa chỉ 25B ấp 5, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai xuất bán cho Công ty TNHH MTV phân bón Văn Doanh, địa chỉ tại thôn 8, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức với tổng giá trị lô hàng 82,5 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH GREEN AGRITECH số tiền 22,5 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, theo quy định tại Nghị định 119/2017.

Phan Đông