Nhà máy Alumin Nhân Cơ
 

Nguyên nhân là do nhà máy Alumin Nhân Cơ đã tiệm cận công suất thiết kế nên sản phẩm công nghiệp mới tăng thêm không đáng kể. Trong khi đó, hầu hết các sản phẩm công nghiệp khác như ván MDF, cà phê bột, tinh bột sắn lại ổn định so với năm trước. Các sản phẩm công nghiệp khai thác khoáng sản lại giảm mạnh do thua lỗ, nợ thuế. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện giảm sản lượng, công nghiệp chế biến nhôm chậm tiến độ chưa đưa vào hoạt động. Tình hình đầu tư trong cụm công nghiệp vẫn chưa chuyển biến đáng kể. Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, Đắk Nông tiếp tục đề nghị Trung ương bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, đề nghị Trung ương đồng ý chủ trương mở rộng khai thác Alumin./.

 

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng