Trường THCS- THPT Trương Vĩnh Ký có 2 cấp học, trụ sở tại thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil. Trường chịu sự quản lý của Sở GD- ĐT tỉnh Đăk Nông. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường đi vào hoạt động, UBND tỉnh Đăk Nông ủy quyền cho Giám đốc Sở GD- ĐT xem xét, công nhận Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường trên cơ sở tiêu chuấn, chức danh theo quy định của Bộ GD- ĐT.

 

 H’Loan