Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm 
 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn chúc mừng và mong muốn các đồng chí được điều động, giao nhiệm vụ trong đợt này tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm ở cương vị mới để lãnh đạo, điều hành, quản lý đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoàng Dung

( Đài Truyền thanh huyện Đắk Mil)