Toàn tỉnh hiện có 14 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 66 trường hợp đang cách ly tại khu cách ly tập trung; 308 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú (Krông Nô 94, Cư Jut 5, Đắk Mil 86, Đắk Song 39, Đắk Glong 7, Tuy Đức 4, Đắk R’lấp 73). Đến nay, toàn tỉnh có 194 trường hợp đã được xét nghiệm, kết quả đều âm tính.

 
 
 
Nguồn Sở Y tế Đắk Nông