Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người có công với cách mạng, hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân trọng dịp Tết nguyên đán và giáp hạt, không để người dân thiếu đói; bảo đảm công tác gieo trồng, sản xuất vụ Đông xuân, phòng chống cháy rừng, phá rừng trái phép. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thực hiện tốt việc thưởng tết cho công nhân, người lao động. UBND tỉnh cũng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện, khiếu nại phát sinh ngay từ cơ sở, không để người dân tập trung đông người, ảnh hưởng đến hình hình an ninh trật tự./.

T/h: Bảo Ngọc