Theo kế hoạch, các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư năm 2020 tại tỉnh Đắk Nông gồm: Cuộc thi ảnh “Văn hóa, con người và thiên nhiên Đắk Nông”; Chung kết cuộc thi hoa khôi du lịch Việt Nam lần thứ II năm 2020; Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ II/2020; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông; Hội chợ các sản phẩm đặc trưng của các nước Đông Nam Á. Chuỗi các hoạt động trên sẽ diễn ra từ tháng 6-12/2020. Các hoạt động sẽ góp phần thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, tăng cường mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước… Đây còn là những hoạt động quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh cuộc họp 

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh các hoạt động trên sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá thế mạnh của tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là Công viên địa chất Đắk Nông đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Để các sự kiện diễn ra thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông lần thứ II/2020; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chọn đơn vị tổ chức các chuỗi sự kiện.  Trung tâm xúc tiến đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ kêu gọi đầu tư để cung cấp cho đơn vị tổ chức sự kiện. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để các sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch.

 

T/h: Phan Đông-Văn Hiệp