Các đồng chí: Trần Xuân Hải, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Chương trình "Cà phê Doanh nhân" được tổ chức vào sáng thứ 5 hàng tuần tại khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông
 

Địa điểm của Cà phê Doanh nhân được đặt tại khuôn viên văn phòng UBND tỉnh. Theo kế hoạch,Chương trình “Cà phê Doanh nhân” năm nay sẽ được tổ chức một tuần/1 lần, từ 6h30- 8h00 phút sáng thứ 5 hàng tuần.

Cà phê doanh nhân là địa chỉ để các doanh nhiệp gặp gỡ với đại diện cơ quan quản lý Nhà nước nhằm trao đổi về các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Đây cũng là nơi các nhà quản lý trực tiếp lắng nghe và giải đáp thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp; từ đó kịp thời đề xuất với tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp tại Chương trình "Cà phê Doanh nhân"

 

T/h: Phan Đông-Thành Lam