Đắk Nông có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2020
 

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực gồm: Bộ sản phẩm mắc ca của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Macca Sachi Thịnh Phát; Hạt Mắc ca đóng hộp của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ An Phát; Bộ sản phẩm Dầu Sachi của Công ty Cổ phần thương mại Sachi Tây Nguyên; Bộ sản phẩm cà phê rang xay của Công ty TNHH thương mại Đoàn Gia Đắk Nông; Mắc ca sấy đóng hộp của Công ty TNHH MTV Mắc ca Đắk Nông và cà phê bột TIN TRUE COFFEE của Hợp tác xã Tin True Coffee. Hầu hết các sản phẩm nói trên đã đạt giải cao trong cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đắk Nông năm 2020. Việc được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểugiúp các doanh nghiệpkhẳng định chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

 

T/h: Phan Đông-Xuân Hạnh