Tính đến sáng ngày 1.7.2020, toàn tỉnh Đắk Nông có 6.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020
 

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT có một số điểm mới so với năm trước. Cụ thể, mỗi tỉnh sẽ tổ chức một Hội đồng thi, do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Trước đây, lãnh đạo trường Đại học, Cao đẳng phối hợp các sơ giáo dục tổ chức Hội đồng thi, lãnh đạo phòng, ban và tương đương của trường Đại học, Cao đẳng phối hợp thuộc thành phần ủy viên. Năm nay, lực lượng này không tham gia thành phần của Hội đồng thi. Địa phương chủ động tổ chức hội đồng bố trí lực lượng theo qui định. Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho các trường Đại học, Cao đẳng chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi. Tuy nhiên, năm nay, Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm. Công tác thanh tra thi thực hiện theo 3 cấp, kỳ thi năm trước chỉ tiến hành 2 cấp. Mặc dù, qui chế thi có một số thay đổi nhưng ngành giáo dục địa phương tích cực chủ động nắm bắt thông tin qui chế kỳ thi khá sớm, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc./.

 

T/h: Lệ Quyên- Văn Chinh