Với đường dây nóng này, các cơ quan, tổ chức và người dân có thể thông báo các hành vi vi phạm về rừng đến lãnh đạo Chi cục kiểm lâm tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để xử lý.

Danh sách số điện thoại đường dây nóng: