Đại diện các cơ quan báo chí và các sở, ban ngành tham dự buổi họp báo
 

Theo báo cáo tại buổi họp báo, trong năm 2020 đa số các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt trên 19.082 tỷ đồng, tăng 4,65% so với năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7.549,31 tỷ đồng, khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 3.069,78 tỷ đồng, khu vực dịch vụ đạt 7.610,06 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 47,76 triệu đồng/người. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 10.223 tỷ đồng, tăng 23,02% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách ước đạt 2.440 tỷ đồng, đạt 90% dự toán địa phương giao, giảm 12,53% so với năm trước, doanh thu vận tải tăng 6,35%, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3,5%. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát và khống chế kịp thời.  Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Đắk Nông đã trả lời và giải đáp một số ý kiến của đại biểu và cơ quan báo chí tham dự họp báo.

T/h: Minh Trí - Xuân Trí