Năm 2020, ngành tư pháp Đắk Nông đã tổ chức thẩm định 39 dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL); tổ chức góp ý gần 200 dự thảo của Trung ương và địa phương. Riêng giai đoạn 2016 – 2020, Sở Tư pháp và các Phòng Tư pháp đã thực hiện thẩm định 458 dự thảo văn bản QPPL. Các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cấp tỉnh tổ chức 140 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 9.547 lượt người tham gia…Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp tiếp tục được tăng cường. Năm 2021, ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông đề ra một số nhiêm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Triển khai thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL…

Quang cảnh hội nghị 
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới ngành Tư pháp cần bám sát nhiệm vụ yêu cầu thực tiễn của TW và địa phương; kịp thời tham mưu  cấp ủy chính quyền địa phương trong lĩnh vực cải cách tư pháp; từng bước đổi mới, chủ động và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực đấu giá tài sản, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp cũng đã tặng cờ thi đua cho Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; Sở Tư pháp tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác tư pháp năm 2020.

 

Trao tặng cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020
 
Sở Tư pháp tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác tư pháp năm 2020

 

T/h: Lê Đại – Xuân Trí