Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng hơn 2.600 doanh nghiệp đang hoạt động; 08 dự án có yếu tố nước ngoài với nguồn vốn đăng ký đầu tư là 75,2 triệu USD. Trong đó, tập trung chủ yếu là vào các lĩnh vực kinh tế nông, lâm nghiệp; khác thác khoáng sản và các Dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời (với 235 Dự án lớn nhỏ)...

 

Trao đổi, nằm bắt tình hình an ninh trật tự của các doanh nghiệp
 

Thượng tá Đoàn Xuân Lượng, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, với chức năng  quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế ở địa phương, Phòng an ninh kinh tế đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo ban hành các chính sách, đề án, kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động...

 

Phối hợp, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ 
 

Từ năm 2020 đến nay, Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ, các mặt công tác đảm bảo an ninh kinh tế tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công; gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kịp thời phát hiện đề xuất cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực An ninh kinh tế... Xây dựng và tổ chức lực lượng triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn đối với các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm như khu công nghiệp, ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, nhất là các công trình mục tiêu kinh tế trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia.... 

Phối hợp, kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại khu vực quản lý của Truyền tải điện Đắk Nông
 
 

Trong bối cảnh dịch bệnh  covid-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó nhiều doanh nghiệp phải giải thể, dừng hoạt động do doanh thu giảm, làm ăn thua lỗ. Phòng an ninh kinh tế đã chủ động nắm tình hình, chia sẻ những khó khăn, tham mưu cho doanh nghiệp có phương án, cách thức hoạt động phù hợp nhằm ổn định tư tưởng cán bộ công nhân viên, có hình thức xử lý đối với các phần tử kích động, chống đối, đăng bài, phát tán các thông tin không chính thống gây hoang mang trong nội bộ; thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh tại các cơ quan doanh nghiệp, nhà máy...

Xác định công tác  đảm bảo an ninh kinh tế là điều kiện tiên quyết góp phần tạo tiền đề, môi trường thuận lợi, an ninh an toàn cho sự phát triển kinh tế.  Thời gian tới, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn  trong thu hút đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

T/h: Bá Hiển