Ảnh minh họa
 

Với số vốn này, toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 480 km đường giao thông, 50 cầu dân sinh, nâng tỷ lệ nhựa hóa đường tỉnh từ 52% lên 63,5%; tỷ lệ nhựa hóa đường huyện từ 80% lên đến 96%. Từ nay đến cuối năm 2020, dự kiến toàn tỉnh sẽ xây dựng mới và nâng cấp được 555 km đường giao thông. Cụ thể, đầu tư sửa chữa, nâng cấp 55 km quốc lộ; 99 km đường huyện; 338 km đường xã thôn, bon, bản, 38 km đường đô thị. Qua đó, nâng tỷ lệ nhựa hóa, cứng hóa đường toàn tỉnh từ 53% lên 65%, bảo đảm vượt chỉ tiêu, nghị quyết đề ra là 64%. Đối với tỷ lệ cứng hóa, nhựa hóa đường huyện cũng sẽ tăng từ 80% lên 100%, với tổng chiều dài 497 km.

T/h: Vân Ánh