110 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cần thanh lý do không còn nhu cầu sử dụng
 

Đây là những công trình đã được đưa về bàn giao cho các xã, phường, thị trấn quản lý từ lâu. Hiện tại, các công trình này đều đã ngưng hoạt động do hệ thống cấp nước bị hư hỏng. Người dân xung quanh cũng đã tiếp cận được các nguồn nước sạch khác nên không có nhu cầu nâng cấp, sửa chữa. Được biết, ngoài 110 công trình cấp nước đã hư hỏng thì hiện tại, toàn tỉnh còn có thêm 53 công trình khác cũng trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, những công trình này vẫn đang được xem xét phương án nâng cấp, sửa chữa do người dân vẫn có nhu cầu sử dụng.

T/h: Minh Tuyết - Xuân Trí