Ông Michael Croft, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam trao Danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cho lãnh đạo tỉnh
 

Cùng với Công viên Địa chất cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang và Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng tỉnh Cao Bằng, Công viên địa chất Đắk Nông là ba trong số 10 công viên địa chất toàn cầu tại Đông - Nam Á. Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700 km2, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên của tỉnh Đắk Nông. Về địa giới hành chính, Công viên Địa chất Đắk Nông nằm trải dài trên 6/8 huyện, thành phố bao gồm các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa.

Theo đánh giá của các nhà khoa học trong và ngoài nước, toàn bộ Công viên Địa chất Đắk Nông hiện có khoảng 65 điểm di sản, địa mạo, bao gồm: Hệ thống các miệng núi lửa, hệ thống hang động núi lửa và các thác nước. Công viên địa chất Đắk Nông còn có nhiều nét độc đáo về văn hóa của các dân tộc thiểu số bản địa như M’Nông, Mạ, Ê Đê…

Xác định Công viên Địa chất UNESCO Đắk Nông là tải sản vô vùng quý giá, không chỉ của cộng đồng các dân tộc tỉnh Đắk Nông mà còn của Việt Nam và nhân loại, tỉnh Đắk Nông đã và đang có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, gìn giữ di sản và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

 PTD NEWS