Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

 

Bộ yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải các địa phương cần thông báo rõ về chủ trương áp dụng đến đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm.

Các doanh nghiệp và Hợp tác xã vận tải bằng xe taxi, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm để triển khai việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc điều hành hoạt động vận tải taxi của đơn vị mình.

VTV