Hệ thống tưới nước tiết kiệm trong vườn tiêu
 

Việc áp dụng tưới phun mưa, tưới tiên tiến sẽ tiết kiệm nước từ 50-70% lượng nước; giảm lượng phân bón 20-25%; giảm chi phí 70-80%; tăng năng suất, giá trị 25-30%...Ứng dụng và nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm vào sản xuất không chỉ giúp bà con nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, cải thiện thu nhập mà còn góp phần quan trọng tạo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 diện tích cây trồng áp dụng tưới phun mưa, tưới tiên tiến trên địa bàn tỉnh sẽ tăng thêm khoảng 5.000 ha.

T/h: Phan Đông-Thế Anh