Ảnh minh họa
 

Cụ thể, 01 trường hợp mắc mới trở về từ tỉnh Bình Dương và 01 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. Nâng tổng số trường hợp mắc ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 912 trường hợp. Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

 T/h: Ngô Lan