Ảnh minh hoạ
 

Trong số 04 trường hợp vừa công bố, có 03 trường hợp trở về từ tỉnh Bình Dương, 01 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Cụ thể: tại huyện Đắk Song ghi nhận 01 trường hợp trở về từ TP.Hồ Chí Minh đã được cách ly y tế; huyện Tuy Đức 01 trường hợp trở về từ TP.Hồ Chí Minh đã được cách ly tập trung; huyện Krông Nô 02 trường hợp trở về từ tỉnh Bình Dương đã được cách ly tập trung.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan