Ảnh minh hoạ

 

Trong số 5 trường hợp vừa công bố, có 04 trường hợp ghi nhận trong tỉnh, 01 trường hợp có dịch tễ về từ tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, tại huyện Cư Jút ghi nhận 01 trường hợp mắc mới về từ Bình Dương; huyện Đắk R’lấp 01 trường hợp là F1 đã được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; huyện Đắk Song 03 trường hợp là F1 đã được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu điều trị Covid-19 để cách ly điều trị theo đúng quy định.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt thông điệp 5K và các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh, Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan