Ảnh minh hoạ

 

Trong số 6 trường hợp vừa công bố, có 2 trường hợp ghi nhận trong tỉnh, 04 trường hợp có dịch tễ về từ TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Cụ thể: tại huyện Đắk Song 01 trường hợp trong khu vực cách ly, phong tỏa; huyện Đắk R’lấp 01 trường hợp là F1 được ghi nhận tại khu cách ly tập trung; huyện Đăk Glong 01 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh;, huyện Krông Nô 02 trường hợp về từ Bình Dương; huyện Cư Jút 01 trường hợp tái dương tính về từ Bình Dương.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan